Tag

Lægning af tegl på nye og gamle bygninger

Ved nybygninger kan der lægges teglsten på taget. Efter ønske fra dig i forhold til farve og kvalitet. Eksisterende tegltage oprettes og nylægges.

  • Lægning af tegl på nybygninger
  • Lægning af tegl på gamle bygninger
  • Opretning af eksisterende teglstenstage
  • Udskiftning af eksisterende teglstenstage
  • Fugereparationer på skorstene
  • Renovering af brandkarme
  • Opmuring af skorstene
  • Opmuring af kviste
  • Renovering af eksisterende kviste

Ved oplægning af tegl på gamle bygninger udføres samtidig vedligehold eller reparation af skorsten. Ved behov udskiftes mursten og fugerne opfriskes og repareres. Ved reparation af skorsten på en måde, så skorstenen fremstår i god stand og i overensstemmelse med resten af bygningens udtryk

Vi udfører store og små mureropgaver

Vi arbejder for kunder som gerne anbefaler os til andre. Hos Murermester Lundbjerg er en aftale en aftale. Vi kommer til tiden, og er billige, professionelle og  troværdige.

Vi udfører tagopgaver i Ballerup, Herlev, Skovlunde og Gentofte, Hellerup, Klampenborg. Endog Køge og Stevns.